Do pobrania

1. Instrukcja postępowania dotycząca przyłączenia do sieci wod.-kan.                                                   - format pliku - PDF

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wod - kan                                                        format pliku - WORD           format pliku - PDF

3. Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wod - kan                                                                             format pliku - WORD           format pliku - PDF

4. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej                                                                                      format pliku - WORD           format pliku - PDF

5. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego                                                                                           format pliku - WORD            format pliku - PDF

6. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków - osoba fizyczna    format pliku - WORD            - format pliku - PDF

7. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków - osoba prawna    format pliku - WORD            format pliku - PDF

8. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków                             format pliku - WORD           format pliku - PDF

9. Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu podlicznika                                                      format pliku - WORD           format pliku - PDF

10. Wniosek o wydanie warunków techn. montażu podlicznika do wody bezpowrotnie zużytej          format pliku - WORD           format pliku - PDF

11. Wniosek o wydanie warunków technicznych dokonania rozdziału instlacji wodociągowej          format pliku - WORD           format pliku - PDF

12. Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do urządzeń wod-kan                                             format pliku - WORD          format pliku - PDF

13. Druk stałego zlecenia bankowego                                                                                                           format pliku - WORD          format pliku - PDF

14. Oświadczenie o poddaniu wodomierza ekspertyzie                                                                             format pliku - WORD          format pliku - PDF

15. Informacja na temat twardości wody