Ogłoszenia
Tytuł
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu pisemnego stanowiącej własność GOLENIOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w GOLENIOWIE  
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącą własność GOLENIOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w GOLENIOWIE  
Ogłoszenie o sprzedaży smochodów służbowych będących w użytkowaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji  
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność GOLENIOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w GOLENIOWIE  
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów na okres 3 lat tj od. 23.06.2021r -22.06.2024r., zatwierdzona Decyzją nr SZ.RZT.70.24.2021.RaN z dn. 07.06.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE  
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów na okres 3 lat tj od. 06.06.2018r -05.06.2021r., zatwierdzona Decyzją nr SZ.RET.070.4.43.2018.NJ z dnia 07.05.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE