Ogłoszenia
Tytuł
Oferta sprzedaży kompostu 2024/2025  
Ogłoszenie - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i 2024   
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów na okres 3 lat tj od. 13.07.2023r -12.07.2026r., zatwierdzona Decyzją nr SZ.RZT.70.054.2023.JK z dn. 03.07.2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE.  
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącą własność GOLENIOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w GOLENIOWIE  
Ogłoszenie o sprzedaży smochodów służbowych będących w użytkowaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji  
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność GOLENIOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w GOLENIOWIE  
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącą własność GOLENIOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w GOLENIOWIE  
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów na okres 3 lat tj od. 06.06.2018r -05.06.2021r., zatwierdzona Decyzją nr SZ.RET.070.4.43.2018.NJ z dnia 07.05.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE  
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu pisemnego stanowiącej własność GOLENIOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w GOLENIOWIE