Piję wodę z kranu
Parametry fizyko-chemiczne wody
Dystrybutory i poidełka GWiK
Art. prasowe, audycje radiowe
Akcja „tu dostaniesz wodę z kranu”
Wydarzenia lub akcje informujące