Remont przepompowni ścieków

Opis zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu 6 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie aglomeracji Goleniów.

Planowany termin realizacji zadania: 2018 r.

Galeria zdjęć