Jesteś w: O firmie
Informacje o firmie

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie powołana została uchwałą Nr XI/102/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 sierpnia 2007 roku.

Umowę notarialną spisano dnia 10 października 2007 roku.

Sp. z o.o. GWiK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291232.
Kapitał zakładowy 86.858.500,00 zł.
NIP 856-179-06-76
REGON: 320420881  

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:


mgr Olgierd Tomasz Geblewicz

 

Prezes Zarządu:

 


mgr inż. Janusz Władysław Dawidziak

Członek Rady Nadzorczej:


mgr Mieczysław Aleksander Żywotko

Członek Rady Nadzorczej:


mgr Paweł Michał Bartoszewski

   

 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR