Ceny 2018/2021

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.43.2018.NJ z dnia 07 maja 2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 06.06.2018r. do dnia 05.06.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Goleniów – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zaopatrzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27.02.2018 (Dz.U.z 2018, poz.472), przedsiębiorstwo wodociągowe ustala taryfę na okres 3 lat, przy czym planuje koszty w przeliczeniu na okres 12 miesięcy, co za tym idzie cena wody i ścieków dla poszczególnych grup odbiorców w kolejnych miesiącach obowiązywania zatwierdzonej taryfy ulega zróżnicowaniu.

 

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi wyłączenie skróconą informację o obowiązującej taryfie cen i stawek opłat -  decyzja nr SZ.RET.070.4.43.2018.NJ wraz z pełną wersją taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Art. 24e pkt.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 72, poz. 747 z póź. zm.) opublikowana została na naszej stronie internetowej - link.

 

 

okres obowiązywania

06.06.2018-05.06.2019

06.06.2019-05.06.2020

06.06.2020-05.06.2021

L.p.

Grupa odbiorców

Jednostki miary

Ceny w zł (netto)

Ceny w zł (brutto)

Ceny w zł (netto)

Ceny w zł (brutto)

Ceny w zł (netto)

Ceny w zł (brutto)

1.

Gospodarstwa domowe Odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy

1 m3

3,53

3,81

3,69

3,99

3,80

4,10

(1000 litrów)

dostarczonej wody

2.

Gospodarstwa domowe Odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy

1m3

7,50

8,10

7,74

8,36

8,05

8,69

(1000 litrów)

odprowadzonych ścieków

3.

Woda na cele p.poż.

1m3

3,53

3,81

3,69

3,99

3,80

4,10

(1000 litrów)

dostarczonej wody

 

Taryfa cen i stawek opłat różnicuje opłatę abonamentowa w zależności od średnicy posiadanego urządzenia –przyrządu pomiarowego. Opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców przez cały okres obowiązywania taryfy tj. od dnia 06.06.2018r. do dnia 05.06.2021r. pozostaje bez zmian i prezentuje się następująco:

miesięczna opłata abonamentowa WODA + ŚCIEKI

średnica wodomierza / inny sposób rozliczeń

opłata abonamentowa NETTO

opłata abonamentowa BRUTTO

DN 15 - 20

11,58 zł

12,51 zł

DN 25- 32- 40

18,63 zł

20,12 zł

DN 50- 65

29,22 zł

31,56 zł

DN 80

40,71 zł

43,97 zł

DN 100

54,05 zł

58,37 zł

DN 150

92,38 zł

99,77 zł

odczyt 1 wodomierza lokalowego

3,88 zł

4,19 zł

rozliczenie ryczałtowe za 1 punkt rozliczeniowy

9,67 zł

10,44 zł

podlicznik ogrodowy - odczyt RADIOWY bądź GPRS

0,00 zł

0,00 zł

podlicznik ogrodowy - odczyt MANUALNY za 1 wodomierz

2,22 zł

2,40 zł

 

miesięczna opłata abonamentowa sama WODA

średnica wodomierza / inny sposób rozliczeń

opłata abonamentowa NETTO

opłata abonamentowa BRUTTO

DN 15 - 20

6,44 zł

6,96 zł

DN 25- 32- 40

13,49 zł

14,57 zł

DN 50- 65

24,08 zł

26,01 zł

DN 80

35,57 zł

38,42 zł

DN 100

48,91 zł

52,82 zł

DN 150

87,24 zł

94,22 zł

odczyt 1 wodomierza lokalowego

3,88 zł

4,19 zł

rozliczenie ryczałtowe za 1 punkt rozliczeniowy

4,53 zł

4,89 zł

 

miesięczna opłata abonamentowa same ŚCIEKI

średnica wodomierza /przepływomierza / inny sposób rozliczeń

opłata abonamentowa NETTO

opłata abonamentowa BRUTTO

od DN 15 do DN 150

9,02 zł

9,74 zł

wg. Wskazań 1 odrębnego wodomierza głównego bądź przepływomierza

7,36 zł

7,95 zł

rozliczenie ryczałtowe za 1 punkt rozliczeniowy

5,14 zł

5,55 zł

wg. Wskazań 1 podlicznika mierzącego ilość ścieków

2,22 zł

2,40 zł

 

STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIA WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH  DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA.

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na okres od 06.06.2018 r. do 05.06.2021 r.

 

okres obowiązywania

 

06.06.2018-05.06.2019

06.06.2019-05.06.2020

06.06.2020-05.06.2021

Nazwa wskaźnika

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty brutto

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty brutto

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty brutto

Zawiesina ogólna  (Zawog)

0,59 zł/m3

0,64 zł/m3

0,61 zł/m3

0,66 zł/m3

0,63 zł/m3

0,68 zł/m3

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu     (BZT5)

0,59 zł/m3

0,64 zł/m3

0,61 zł/m3

0,66 zł/m3

0,63 zł/m3

0,68 zł/m3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZT)

0,59 zł/m3

0,64 zł/m3

0,61 zł/m3

0,66 zł/m3

0,63 zł/m3

0,68 zł/m3

 

Informujemy, iż płatności za świadczone przez nas usługi dokonywać można za pośrednictwem instytucji dokonujących przekazów pieniężnych np. Poczta, bank itp. po uiszczeniu prowizji wymaganych przez przekaziciela, jak również bez prowizji w kasie, która znajduje się  w siedzibie naszej firmy, w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 18A.  Kasa czynna jest w godzinach od 7.00 do 15.00. Honorujemy płatności kartami płatniczymi

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż posiadacze kont bankowych mogą skorzystać z dogodnej formy regulowania płatności, uruchamiając stałe zlecenie bankowe, którego druk pobrać można w Biurze Obsługi Klienta bądź z naszej strony internetowej www.gwik.pl, na którą Państwa serdecznie zapraszamy.

Poniżej podajemy Państwu telefony kontaktowe do naszej firmy:
Sekretariat                                                 91/ 881-23-28,  Fax. 91/ 881-23-35
Kierownik Biura Obsługi Klienta           91/ 881-24-23,
Biuro Obsługi Klienta                              91/ 881-24-21,
Biuro Techniczne                                      91/ 881-23-28      wew.  26
Kasa                                                           91/ 881-23-28      wew.  24
Dział Księgowości                                   91/ 881-23-28      wew.  23

Wszelkie awarie występujące po godzinach pracy naszej firmy czy też w dni wolne od pracy prosimy zgłaszać dzwoniąc pod nr telefonu pogotowia wodociągowo–kanalizacyjnego  91/ 418-22-34, 503-197-796.


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR