Jesteś w: Opis projektu
Opis projektu

Projekt „GOLENIÓW – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA” realizowany jest w na terenie Goleniowa. Zadanie to jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w 2016 r. projektu współfinansowanego z funduszu spójności , a jego celem jest dalsza, konsekwentna eliminacja niedoborów jakościowych oraz ilościowych systemu wodno-ściekowego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się przebudowę około 4 km sieci wodociągowej i ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie, wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi, remont przepompowni.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Goleniowie. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej. Dzięki zapewnieniu warunków dla powstających podmiotów gospodarczych na terenie aglomeracji goleniowskiej, poprawi się konkurencyjność gospodarcza miasta oraz zwiększy atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna regionu. Celem projektu jest również redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Finansowanie

Całkowity koszt realizacji projektu: 19 698 997 PLN
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 10 125 791 PLN

Zadania budowlane i dostawy realizowane w ramach projektu:

  1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogardzkiej w Goleniowie (kliknij tutaj)
  2. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Prusa, Andersa i Reymonta w Goleniowie (kliknij tutaj)
  3. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Maszewskiej w Goleniowie (kliknij tutaj)
  4. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Goleniowie (kliknij tutaj)
  5. Przebudowa kompostowni osadów ściekowych w Goleniowie (kliknij tutaj)
  6. Remont przepompowni ścieków (kliknij tutaj)
  7. Dostawa i wdrożenie GIS (kliknij tutaj)
  8. Dostawa i wdrożenie systemu strefowego opomiarowania produkcji i dystrybucji wody i ścieków (kliknij tutaj)

 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR