Ceny 2015

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuje,  iż na podstawie Art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. obowiązywać będzie następująca taryfa cen i stawek opłat tj:

GOSPODARSTWA DOMOWE oraz JEDNOSTKI PRZEMYSŁOWE i POZOSTAŁE JEDNOSTKI:

za 1 m3 pobranej wody – 3,23 zł + 8% VAT = 3,49 zł

za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,94 zł + 8% VAT = 7,49 zł

opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego - 2,18 zł + 8% VAT = 2,35 zł

opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia  – 1,63 zł + 8% VAT = 1,76 zł

miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 2,82 zł + 8% VAT = 3,05 zł

miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków - 5,05 zł + 8% VAT = 5,45 zł   

WODA NA CELE PRZECIWPOŻAROWE za 1 m3 pobranej wody – 3,49 zł + 8% VAT = 3,77 zł

UWAGA! Opłata abonamentowa za czynność odczytu, liczona jest za każdy posiadany przez odbiorcę i przyjęty do rozliczenia przez GWiK przyrząd pomiarowy. Odbiorcy nie posiadający urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków (przepływomierza), rozliczani za pobór wody i odprowadzane ścieki na podstawie wskazań wodomierza głównego, obciążani będą opłatą abonamentową za czynność odczytu jednego przyrządu pomiarowego.  

STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIA WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH  DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA.   

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.                                                                     

Nazwa wskaźnika

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty brutto

Zawiesina ogólna  (Zawog)

0,58 zł/m3

0,63 zł/m3

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu     (BZT5)

0,58 zł/m3

0,63 zł/m3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZT)

0,58 zł/m3

0,63 zł/m3

             


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR