Serwis dla Klienta
Tytuł:Przedłużenie taryfy do 05.06.2018

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OBOWIAZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF CEN i STAWEK OPŁAT!

Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Art. 24g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. 72, poz. 747 z póź. zm.), obecnie obowiazujące taryfy cen i stawek opłat, zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/327/17 oraz Uchwałą Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017r. obowiązywać będą do dnia zatwierdzenia przez organ regulacyjny nowych taryf.

NIezwłocznie po otrzymaniu decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzajacej nowe taryfy ceni i stawek opłat, poinformujemy Państwa o wysokosci taryf oraz terminie ich obowiązywania, umieszczajac informację na naszej stronie internetowej oraz dostarczona zostanie do Państwa wraz z fakturą. Informacja opublikowana zostanie również w lokalnej prasie.

Taryfa cen i stawek opłat obowiązująca w okresie 01.04.2017 - 31.03.2018


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR