Jesteś w: Dla Klienta » Do pobrania
Do pobrania

 Regulamin przyjmowania u rozpatrywania reklamacji w GWIK Sp. z o.o. - należy kliknąć link celem zapoznania się z regulaminem 

1. DES 1 - Instrukcja postępowania dotycząca przyłączenia do sieci wod.-kan.                                                    - format pliku - PDF

2. DES 2 - Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do urządzeń wod.- kan.                                               format pliku - PDF

3. DES 3 - Wniosek o wydanie WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia do urządzeń za wod.-kan.            format pliku - PDF

4. DES 4 - Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu PODLICZNIKA mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą format pliku - PDF

5. DES 5 - Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego                                                                                      format pliku - PDF

6. DES 5.1 - Wniosek o PONOWNE uzgodnienie projektu budowlanego                                                                - format pliku - PDF

7. DES 6 - Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej                                                                                     format pliku - PDF

8. DES 7 - Wniosek o dokonanie ODBIORU TECHNICZNEGO                                                                              - format pliku PDF

9. DES 8 - Wniosek o dokonanie rozdziału instalacji wodociągowej                                                                       format pliku - PDF

10. BOK 1 - Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków -OSOBA FIZYCZNA, KONSUMENT format pliku - PDF

11. BOK 1.1 - Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - osoba fizyczna PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  - format pliku - PDF

12. BOK 1.2 - Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - PODMIOT GOSPODARCZY  format pliku - PDF

13. BOK 2 - Oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości                                                                             format pliku - PDF

14. REGULAMIN e-faktur wysyłanych przez GWIK Sp. z o.o. w Goleniowie                                                         - format pliku - PDF

15. BOK 3 - Wniosek o e-fakturę                                                                                                                             format pliku - PDF

16. BOK 3.1 - Wniosek o zmianę adresu e-mail do przesłania e-faktury                                                                format pliku - PDF

17. BOK 3.2 - Wniosek o WYCOFANIE zgody na przesyłanie e-faktury                                                                - format pliku - PDF

18. BOK 4 - Wniosek o wydanie kopii umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków                         - format pliku PDF

19. BOK 5 - Wniosek o wydanie DUPLIKATU faktury                                                                                            - format pliku PDF

20. BOK 6 - Wniosek o umożliwienie ratalnej spłaty zadłużenia                                                                            - format pliku PDF

21. BOK 7 - Wniosek o zmianę adresu do korespondencji                                                                                    - format pliku PDF

22. BOK 8 - Wniosek o zmianę danych osobowych uslug                                                                                     - format pliku PDF

23. BOK 9 - Wniosek o poddanie wodomierza EKSPERTYZIE                                                                             - format pliku PDF

24. BOK 10 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków            - format pliku PDF

25. BOK 10.1 - Oświadczenie o stanie wodomierza - PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY                              - format pliku PDF

27. BOK 11 - Wniosek o ZWROT nadpłaty                                                                                                             - format pliku PDF

28. OŚWIADCZENIE o chęci zakupu zestawu WODOMIERZ + MODUŁ RADIOWY do radiowego odczytu

      z przeznaczeniem do montażu jako wodomierz -PODLICZNIK OGRODOWY.                                                - format pliku PDF

29. OŚWIADCZENIE o chęci zakupu wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego w miejsce

     ZDELEGALIZOWANEGO PODLICZNIKA OGRODOWEGO                                                                             format pliku PDF

30. Informacja na temat twardości wody       

31. Anonimowa ankieta                                                           


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR