Ceny 2016/2017

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XVII/195/16 oraz Uchwałą Nr XVII/196/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 lutego 2016 rod dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r. obowiązywać będzie następująca taryfa cen i stawek opłat za wodę i ścieki tj::     

GOSPODARSTWA DOMOWE oraz JEDNOSTKI PRZEMYSŁOWE i POZOSTAŁE JEDNOSTKI:

za 1 m3 pobranej wody – 3,40 zł + 8% VAT = 3,67 zł

za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 7,25 zł + 8% VAT = 7,83 zł

opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego - 2,22 zł + 8% VAT = 2,40 zł

opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia  – 1,66 zł + 8% VAT = 1,79 zł

miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 2,87 zł + 8% VAT = 3,10 zł

miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków – 5,14 zł + 8% VAT = 5,55 zł

WODA NA CELE PRZECIWPOŻAROWEza 1 m3 pobranej wody – 3,68 zł + 8% VAT = 3,97 zł

 

STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIA WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH  DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA.

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Nazwa wskaźnika

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty brutto

Zawiesina ogólna  (Zawog)

0,58 zł/m3

0,63 zł/m3

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu     (BZT5)

0,58 zł/m3

0,63 zł/m3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZT)

0,58 zł/m3

0,63 zł/m3

 

           


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR