Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

  1. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów
  2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca
  3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo
  4. Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Goleniów

 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR