Ceny 2017/2018

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/327/17 oraz Uchwałą Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.03.2018r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Goleniów – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

L.p.

Grupa odbiorców

Jednostki miary

Ceny w zł (netto)

Ceny w zł (brutto)

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi pozostali odbiorcy

1 m3
(1000 litrów)

dostarczonej wody

3,53

 

3,81

2.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy

1m3
(1000 litrów)
odprowadzonych ścieków

7,50

 

8,10

3.

Woda na cele p.poż.

1m3
(1000 litrów)
dostarczonej wody

3,53

 

3,81

 

Nowa taryfa cen i stawek opłat różnicuje opłatę abonamentowa w zależności od średnicy posiadanego urządzenia –przyrządu pomiarowego. Opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców prezentuje się następująco:

miesięczna opłata abonamentowa WODA + ŚCIEKI
średnica wodomierza / inny sposób rozliczeń opłata abonamentowa NETTO opłata abonamentowa BRUTTO
DN 15 - 20 11,58 zł 12,51 zł
DN 25- 32- 40 18,63 zł 20,12 zł
DN 50- 65 29,22 zł 31,56 zł
DN 80 40,71 zł 43,97 zł
DN 100 54,05 zł 58,37 zł
DN 150 92,38 zł 99,77 zł
odczyt 1 wodomierza lokalowego 3,88 zł 4,19 zł
rozliczenie ryczałtowe za 1 punkt rozliczeniowy 9,67 zł 10,44 zł
podlicznik ogrodowy - odczyt RADIOWY bądź GPRS 0,00 zł 0,00 zł
podlicznik ogrodowy - odczyt MANUALNY za 1 wodomierz 2,22 zł 2,40 zł

 

miesięczna opłata abonamentowa sama WODA
średnica wodomierza / inny sposób rozliczeń opłata abonamentowa NETTO opłata abonamentowa BRUTTO
DN 15 - 20 6,44 zł 6,96 zł
DN 25- 32- 40 13,49 zł 14,57 zł
DN 50- 65 24,08 zł 26,01 zł
DN 80 35,57 zł 38,42 zł
DN 100 48,91 zł 52,82 zł
DN 150 87,24 zł 94,22 zł
odczyt 1 wodomierza lokalowego 3,88 zł 4,19 zł
rozliczenie ryczałtowe za 1 punkt rozliczeniowy 4,53 zł 4,89 zł

 

miesięczna opłata abonamentowa same ŚCIEKI  
średnica wodomierza /przepływomierza / inny sposób rozliczeń opłata abonamentowa NETTO opłata abonamentowa BRUTTO
od DN 15 do DN 150 9,02 zł 9,74 zł
wg. Wskazań 1 odrębnego wodomierza głównego bądź przepływomierza 7,36 zł 7,95 zł
rozliczenie ryczałtowe za 1 punkt rozliczeniowy 5,14 zł 5,55 zł
wg. Wskazań 1 podlicznika mierzącego ilość ścieków 2,22 zł 2,40 zł

 

 

 

 

STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIA WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH  DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA.

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Nazwa wskaźnika

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty brutto

Zawiesina ogólna  (Zawog)

0,59 zł/m3

0,64 zł/m3

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu     (BZT5)

0,59 zł/m3

0,64 zł/m3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZT)

0,59 zł/m3

0,64 zł/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr XXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017r.

Uchwała nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017r.


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR